SEQUENT 
SYSTEMS
LTD.

   Sequent Systems Ltd.  проектира, доставя, монтира и поддържа иновационни интегрирани комуникационно - информационни системи , предоставя консултантски услуги, разработва и реализира инвестиционни проекти, извършва външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, производство, внос и износ на стоки.

Услуги извършвани от фирмата:

- локални информационно-комуникационни мрежи и ситеми (общини, частен бизнес в областта на производството и услугите, държавни структури и институции и др.);

- локално структурно окабеляване и интегрирани системи за техническа охрана и информационно обслужване (частни имоти, офиси, хотели, учреждения и др.);

- техническа охрана (безжичен СОТ, IP видеонаблюдение и видеоконтрол и др.)

- доставка на IP услуги на големи разстояния по широколентов високоскоростен безжичен път (VoIP, internet, IP video и др.).